Конфіденційність та умови користування сайтом

Конфіденційність та умови користування сайтом

Реєструючись на нашому сайті, ви приймаєте умови сервісу. Користувач – фізична особа, яка акцептувала (прийняла) вказані умови сервісу. Сайт – автоматизована інформаційна система доступна в мережі Інтерент за адресою http://yolo-study.com. Умови сервісу – загальні правила надання доступу та використання сайту. Виконавець – система онлайн навчання англійської YOLO-Study.

Ми серйозно ставимось до питань конфіденційності інформації своїх клієнтів та відвідувачів сайту http://yolo-study.com. Персоніфікованою ми називаємо інформацію, що містить персональні дані (наприклад: ПІБ, логін або назва компанії) користувача сайту, а також інформацію про дії, що здійснюються вами на сайті (наприклад: замовлення відвідувача сайту, з його контактною інформацією). Анонімними ми називаємо дані, які неможливо однозначно ідентифікувати з конкретним користувачем сайту (наприклад: статистика відвідуваності сайту).

Користувач послуг приймає умови сервісу (акцепт) після ознайомлення шляхом виконання однієї або декількох наступних дій: – заповнення користувачем послуг спеціалізованої форми заявки; – оплата користувачем курсу; – реєстрація на сайті, створення аккаунту користувача (облікового запису); – користування у будь-якій іншій формі. Термін акцепту необмежений. Акцепт даних умов означає повне і беззастережне прийняття користувачем послуг всіх умов договору, без будь-яких виключень та/або обмежень і рівносильний укладенню двостороннього письмового договору.

Користувачу, який прийняв умови користування сервісом і зареєструвався на сайті, на зазначену ним електронну пошту відправляється ім’я користувача та пароль, що дозволяють отримати доступ до особистого облікового запису (далі – «Обліковий запис») на зазначеному сайті http://yolo-study.com, отримати доступ до матеріалів безкоштовного заняття, а при оплаті курсу брати участь у заняттях, передбачених курсом та користуватись матеріалами курсу.

Створення облікового запису (аккаунта) на сайті http://yolo-study.com безкоштовне. Створюючи аккаунт, користувач зобов’язується надати достовірну, повну та актуальну інформацію. Приймаючи дані умови використання сервісу користувач підтверджує та гарантує, що він є повністю дієздатним. Користувач гарантує, що він не буде вчиняти жодних дій, які б перешкоджали роботі сайту.

YOLO-Study поважає ваше право на конфіденційність. Ваші дані не будуть надаватись третім особам без вашого дозволу. Ви маєте право на доступ, зміну або видалення наданих вами персональних даних. Ваш e-mail та інша надана контактна інформація буде використовуватися виключно для надсилання інформації, пов’язаної з функціонуванням сайту http://yolo-study.com , а також рекламних матеріалів та іншої продукції компанії.

Ми публікуємо і поширюємо тільки звіти, побудовані на підставі зібраних анонімних даних. При цьому звіти не містять інформацію, за якою було б можливим ідентифікувати персоніфіковані дані користувачів послуг. Ми також використовуємо анонімні дані для внутрішнього аналізу, метою якого є розвиток продуктів і послуг YOLO-Study.

Сайт http://yolo-study.com може містити посилання на інші сайти, які не мають відношення до нашої компанії і належать третім особам. Ми не несемо відповідальності за точність, повноту і достовірність відомостей, розміщених на сайтах третіх осіб, і не беремо на себе ніяких зобов'язань щодо збереження конфіденційності інформації, залишеної вами на таких сайтах.

В зв’язку з розширенням діяльності сервісу, YOLO-Study залишає за собою право вносити зміни до правил та умов користування сайтом. Зміни набувають чинності з моменту їх розміщення на сайті http://yolo-study.com. Виконавець залишає за собою право змінювати зміст запропонованого курсу, в тому числі модифікувати курси, а також додавати і видаляти матеріали з них. Виконавець має безумовне право видалити будь-який контент з сайту або тимчасово обмежити доступ до нього.

Всі матеріали, які розміщені на сайті http://yolo-study.com , є об’єктом авторського права та охороняються законом. Матеріали, які містяться в платній частині сервісу (тексти, картинки, фотографії, транскрипції, звукові записи), можуть бути використані тільки особою, яка оплатила користування даним курсом. Матеріали формату PDF і лексичні матеріали можна роздруковувати і робити копії виключно для особистих, некомерційних цілей, тобто без права їхнього подальшого розповсюдження.

Якщо ви хочете використовувати наші матеріали в друкованих виданнях, на веб-сайтах або в освітніх закладах, будь ласка, зв’яжіться з нами. Користувач погоджується, що використання сайту http://yolo-study.com у комерційних та інших, не пов’язаних з освітніми та\або науковими цілями не допускається.

Претензії, які можуть виникнути урегульовуються відповідно до чинного законодавства України. Виконавець не несе відповідальності за: – незаконні дії інших користувачів курсу; – використання облікового запису в цілях, що не відносяться до курсу, а також за будь-які наслідки такого використання; – будь-який збиток, нанесений користувачу в результаті надання останнім доступу до облікового запису третім особам; – наслідки отримання паролю до облікового запису користувачами будь-якими третіми особами з причин, залежних від користувача. В даному випадку користувач повинен негайно повідомити службу підтримки – про несанкціоноване використання облікового запису третіми особами. – безпеку обладнання та програмного забезпечення користувача, що використовується для роботи з сайтом http://yolo-study.com – перебої в доступі до курсів, які пов’язані із заміною обладнання, програмного забезпечення, чи виконанням будь-яких інших робіт, необхідних для належного функціонування сервісу. – неможливість доступу до сервісу через збої у роботі інтернет-провайдерів.

Питаннях, не врегульовані даними правилами та умовами користування сервісом, вирішуються відповідно до положень чинного законодавства України. Якщо будь-яке положення з вище перелічених буде визнане рішенням суду незаконним, недійсним або неправомірним, то решта положень залишаться правомірними та дійсними.